تعمیرات خردکن دلونگی تعمیرات تخصصی انواع آسیاب و خردکن دلون   قطعات آسیاب و خردکن شامل : ۱- درب آسیاب مولینکس و درب خردکن دلونگی ۲- تیغ آسیاب مولینکس و تیغ خرد کن دلونگی ۳-ظرف آسیاب مولینکس و ظرف خردکن دلونگی ۴- مخزن آسیاب مولینکس و مخزن خرکن دلونگی ۵- موتور آسیاب مولینکس و موتور […]