تعمیرات خردکن فلر     ابتدا به رعایت نکات مهم در زمینه عیب یابی خردکن فلر میپردازیم : چنانچه خردکن فلر شما دچار مشکل شد در ابتدا پریز برق را چک نمایید. با آمپر متر می‌توانید پریز برق و دستگاه فلر خود را مورد آزمایش قرار دهید تا از صحت سالم و یا خراب بودن […]