تعمیر قهوه ساز و اسپرسوساز دلونگی اگر ساکن تهران هستید و یک دستگاه اسپرسوساز معیوب دارید میتوانید با ما تماس بگیرید تا در زمان مناسب اقدام به تعمیرات اسپرسو ساز شما انجام شود . سرعت عمل در تعمیرات و سرویس اسپرسو ساز دلونگی یک شعار تبلیغاتی نیست بلکه ویژگی ما نسبت به سایر تعمیرگاه ها […]