تعمیر اتوبخار تفال صادقیه . مشکلات رایجی که برای اتو بخار مخزن دار رخ می دهد. اتو بخار مخزن دار به کلی روشن نمی شود.  وجود مشکل در سیستم برق  رسانی و اتصالات اتو بخار یکی از دلایل کار نکردن اتو می باشد.  مشکل در سلامت ترموستات، یکی از علت های روشن نشدن اتو بخار […]