​ تعمیر جاروبرقی فلر صادقیه ​ مشکلات رایج و متداول جاروبرقی های فلر FELLER برخی از مشکلات در تمامی جاروبرقی ها مشترک میباشند ، این موضوع از نحوه ساخت و طراحی یکسان جاروبرقی ها و همچنین نا آگاهی کاربران از نحوه استفاده درست از جاروبرقی باعث بوجود آمدن این مشکلات میشود . جاروبرقی روشن نمیشود […]