تعمیر سرخ کن فلر مشکلات و ایرادات متداول سرخ کن فلر   دستگاه سرخ کن روشن نمی شود روغن و مواد غذایی در سرخ کن می سوزد سرخ کن به صورت خودکار خاموش نمی شود با روشن شدن سرخ کن اتصال صورت گرفته و فیوز، برق منزل را قطع می کند. با فشار میکروسوئیچ تغییری […]