​ تعمیر سماور برقی فلر ستارخان ​ در چند سال گذشته سماور برقی و چای‌ساز جایگاه سماورهای نفتی، زغالی و گازی را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به محبوبیت نوشیدنی چای در میان ایرانی‌ها و استفاده مکرر از سماور برقی در طول روز، امکان از کار افتادن و خراب شدن آن پس از مدتی […]