آووکادو + نخود = هومول سعی کنید به غذاهایی فکر کنید که برای شما مفید هستند و همچنین از خوردن مقادیر زشت و ناپسند احساس گناه کمی دارید. آیا هوموس و گواکاموله به ذهن شما خطور کرده است؟ تفنگ به سرت: اگر فقط می توانستی یکی داشته باشی کدام را انتخاب می کردی؟ آره من […]