تعمیرات چای ساز چیتگر مشکلات و خرابی های رایج در چای ساز تجربه و ثبت درخواست متعدد در تعمیر چای ساز به ما نشان داده این دستگاه معمولا با یکی از علائم زیر دچار خرابی و یا نقص در عملکرد آن روبرو میشود . قطع شدن چای ساز قبل از جوشیدن آب – قطع نشدن […]