8 روش رسوب گیری و تمیر کردن چای ساز و کتری برقی اگر از چای ساز برای تهیه چای در منزل استفاده می کنید، احتمالاً متوجه شده اید که پس از مدتی استفاده از چای ساز، لایه ای از رسوبات روی دیواره چای ساز تشکیل می شود و در این صورت، باید چای ساز را […]